Etxe-haurtzain egin

Gaur egun jende anitzek zentzua xerkatzen du bere eguneroko jardueretarako

Sail-aldaketa bat egin nahi zenuke eta etxe-haurtzain ofizioa gustuko zenuke?

relais petite enfance assistantes maternelles rpe laguntza etxerat

Zertako etxe-haurtzain egin?

Etxe-haurtzain ofizioa bokazioa da!

Ofizio hau hautatzen delarik, norberak egunero bere gizatasunezko bertute sakonenei dei egitea erabakitzen du, haurren beharrei beha egotea eta jendarte bizitzarako inportanteak diren baloreak transmititzea.  Ardura horiek guziak betetzea hautatzen da.
(Eta ez da erresuminez egiten, norbere haurrez arduratzeko, etxean egoteko, edo ofizioak diplomarik galdegiten ez duelako).


Ofizioaren aurkezpena

Etxe-haurtzaina lehen haurtzaroko profesionala da, Departamendu Kontseiluak onetsia. Duen onespenaren arabera, 3 urtez peko 1 eta 4 haur artean errezibitzen ditu.

Zaintzen dituen haur ttipien harrera eta laguntza bermatzen du bere garapena errespetatuz eta segurtasuna bermatuz.

Gehienetan haurrak bere etxean hartzen ditu burasoak lanean direlarik. Jostatzen da, bazkaria prestatzen, haurrekin promenan ibiltzen, garbitzen ditu, egunez. Tenoreak kanbiakorrak dira burasoen beharren eta betebeharren arabera.

 

Etxe-haurtzain izateko behar diren kalitateak

  • Segurtasuna, baitezpadako lehentasuna
  • Pazientzia eta goxotasuna, konfiantzazko giroa haurrekin eta burasoekin
  • Zorroztasunak eta antolatzeko zentzuak egunei lasaiki ematen die erritmoa.
  • Isiltasun profesionala, haurren eta burasoen bizi pribatua errespetatzea.
  • Bere iritzi eta ikusmoldeak beretzat atxikitzen ditu (adibidez, burasoen heziketa metodoei buruz).

 

Egin beharreko desmartxak

Departamendu Kontseiluari onespena galdegin.

Formakuntza profesionala

Onespena ukan ondoan, 120 oreneko formakuntza egin behar da nahitaez, eta horietarik 80 oren lehenbiziko haurra errezibitu gabe.

 

Nola bete etxe-haurtzain ofizioa?

Etxe-haurtzain izan daiteke:

Enplegatzen duen burasoaren (partikular-enplegatzailea) soldataduna.

Bere etxean lan egin dezake edo Haurtzain Etxe bati juntatu, eta, beraz, beste etxe-haurtzain batzuekin egoitza bat partekatu (gehienez 4 haurtzain).

Lurraldeko Lehen Haurtzaroaren Bitartekaritza (LHB, lehen EHH) baliabide gunea da beregain diren etxe-haurtzainentzat:

  • Beren eskubideei eta betebeharrei buruz argibide orokorrak emanez.
  • Etxe-haurtzain eta etxez etxeko haurtzain ofizioan aritzeko molde desberdinei buruz argibideak emanez.
  • Elkartzeko eta trukatzeko leku bat eskainiz, arras ekipatua eta egokia.
  • Beren profesionalizatze urraspidean sostengatuz.

 

Talde baten parte izan nahi duzu eta etxe-haurtzaindegi bati juntatu

Familien Harrera Zerbitzu bateko (etxe-haurtzaindegi) soldataduna, lurralde elkargo batek, elkarte batek edo enpresa batek kudeatua.

Bere gain da eta bere etxean ari da etxe-haurtzain gisa, baina ez du kontraturik burasoarekin. Enplegatzailea da kontratuez eta ordainsariez arduratzen.

Profesional batzuek zaintzen dute eta laguntzen (puerikultoreak, haur ttipien hezitzaileak…).

Lehen Haurtzaroaren Bitartekaritza-guneak galdera guziei ihardets diezaieke, ez duda gurekin harremanetan jartzea.