Estimatu 6 urtez peko zure haurrendako zaintza-moldearen kostua

Simulazioa egiteko behar duzu zure hartzaile zenbakia, zure azken zerga agiria eta, beharrez, zure ezkonlagunarena. Ukanen duzun estimazioak ez du kontratu-baliorik, argibide eta adierazgarri gisa emana da. Behin betiko kostuaren kalkulua haurtzaindegiko kudeatzaileak du egiten, eskatuak diren frogagirien arabera.

Estimatu 6 urtez peko zure haurrendako zaintza-moldearen kostua

Estimatu 6 urtez peko zure haurrendako zaintza-moldearen kostua

Chez une assistante maternelle salariée de notre crèche familiale

La facturation est annualisée, le montant final dépend des congés de l'assistante maternelle ainsi que des jours fériés.